Opening speech Ambassadeur van Roemenië

De 26e Huntenkunst, de internationale kunstbeurs, ontvangt dit jaar een indrukwekkend aantal kunstenaars en kunstliefhebbers uit 25 landen.

Als ambassadeur van Roemenië in Nederland ben ik blij, dat mijn land voor de eerste keer in de kijker staat met een eigen paviljoen en door de deelname van acht jonge, buitengewoon getalenteerde kunstenaars. Dan Acostioaiei, Andreea Albani, Alina Buga, Adrian Dicã, Diana Monole, Sorin Maxim, Daniel Roșca en Victoria Zidaru zullen hun werk tentoonstellen en met de bezoekers van Huntenkunst het gesprek aangaan. Sommigen van hen zijn aankomende kunstenaars, zij behoren tot de sterk hedendaagse richting, terwijl anderen reeds in de Roemeense hedendaagse kunstwereld bekend zijn.

Ik heet dit initiatief welkom, evenals de inzet en het enthousiasme van de organisatoren om een internationaal platform te creëren en te ontwikkelen en om de zichtbaarheid van jonge kunstenaars te vergroten, de culturele diversiteit te bevorderen en als katalysator voor de interculturele dialoog op te treden. In een steeds complexere wereld is het cruciaal, misschien meer dan tevoren, via kunst mensen van verschillende achtergronden en generaties te bereiken.

De aanwezigheid van Roemenië op de internationale kunstbeurs Huntenkunst komt voor mijn land op een belangrijk moment. Dit jaar vieren de Roemenen het 100-jarige bestaan van het hedendaagse Roemenië. Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen in volle gang voor de eerste helft van het volgende jaar, wanneer vanaf 1 januari 2019 Roemenië het voorzitterschap van de EU-raad zal vervullen. Dit zijn twee voor Roemenië van cruciaal belang zijnde mijlpalen en ook in een brede context voor een zich steeds verder ontwikkelende Europese Unie.

De internationale kunstbeurs Huntenkunst vormt een prachtige gelegenheid om aandacht te creëren voor de vele culturele invloeden die onze identiteit bepalen, om ons te leren begrijpen en zowel onze verschillen leren waarderen als dat wat ons bindt.

Gedurende de laatste twee decennia vond er een ware renaissance plaats in de Roemeense hedendaagse kunst. Roemeense kunstenaars uit alle stromingen braken door tot het mondiale avant-garde circuit, hierbij gestimuleerd door de kwalitatief hoogstaande artistieke activiteiten en tentoonstellingen waaraan de kunstenaars deelnemen. Hun groeiende stempel op het circuit is in grote mate te danken aan de creatieve vrijmoedigheid die bij de jonge generatie kunstenaars te zien is.

De Roemeense moderne kunst onderscheidt zich door een aantal stemmen en benaderingen, die zo in de pas lopen met de grote trends van de moderne kunst op mondiaal niveau. Het biedt een veelheid aan nieuwe ideeën en verkennende visies op stijl, taal en genre, op uiteenlopende gebieden zoals de schilderkunst, video-kunst, fotografie, performance art, kunstobjecten en installaties.

Al concluderend sluit ik mij aan bij de woorden van de grote Roemeen Constantin Brâncuși, een pionier van het modernisme, de vaderfiguur van de moderne beeldhouwkunst en één van de meest invoedrijke kunstenaars van de 20ste eeuw reflecterend op de essentie van kunst en haar verankering in het hedendaagse. Hij zei: "Het kunstwerk drukt precies datgene uit, wat onsterfelijk is. Het moet echter wel in een vorm gedaan worden, die het tijdperk van de kunstenaar tot uitdrukking brengt".

Ik geloof zeker, dat de jonge Roemeense kunstenaars die op Huntenkunst 2018 zijn volledig de blijvende geldigheid van Brâncuși’s waarneming tonen en zodoende getuigen zijn van onze uitdagende tijden.

Brândușa Predescu
Ambassadeur van Roemanië in Nederland