Ter nagedachtenis

In memoriam Rob Voorhuis

Op 11 juli overleed op 78 jarige leeftijd onze eerste hoofdsponsor. Hij zette zich in om Doetinchem op

de kaart te zetten. Hij wordt gezien als verbinder. Hij stelde zich ten doel de stad tot een aansprekend

centrum van de regio te maken. Daarbij beperkte hij zich niet alleen tot het standhouden van

karakteristieke panden, maar voor hem speelde ook het culturele leven een belangrijke rol. Dat

betrof op diverse gebieden. Daarmee speelde hij een belangrijke rol in het leefbaar maken van zijn

woonplaats. Waar hij kon helpen, sprong hij bij. Als cultuurman wist hij vanaf het begin Huntenkunst

te waarderen. Die waardering was voor ons als beginnend kunstorganisatie in 1993 zeker nog geen

vanzelfsprekende zaak. Voorhuis zag de waarde en de potentie van ons festival wel in. Zeker bij de

start is het belangrijk iemand te vinden, die een activiteit mede op de rails helpt zetten. Rob was de

man, die spontaan ons financieel de hand reikte en hij werd onze hoofdsponsor door de toenmalige

Houtkamphal ter beschikking te stellen. Dat betekende een geweldige financiële steun, waarvoor wij

veel dank aan hem verschuldigd zijn. Door zijn hulp konden we ons als bestuur volledig op onze

inhoud richten en te werken aan de verwezenlijking van een aansprekend internationaal kunstfestival.

Rob hielp ons over de drempel zonder ons inhoudelijk te beperken. Wij hebben hem als een

beminnelijk man leren kennen. Hij stond bekend als de verbinder, als de bewonderaar en stimulator

van de cultuur. Hij ontving ons nogal eens in het hart van zijn zaak aan de Waterstraat. Daardoor

konden wij getuigen zijn van zijn bijzondere band, die hij met zijn medewerkers had. Die band

vertelde veel over zijn persoon. Zijn koninklijke onderscheiding, die hij in alle bescheidenheid ontving,

was meer dan verdiend. Wij zijn dankbaar hem te mogen leren kennen. Ons rest de prettige

herinneringen aan Rob. Wij wensen zijn vrouw en kinderen heel veel steun toe.

Harrie Schenning

Voorzitter Stg Huntenkun