Ter nagedachtenis

In memoriam Ger Timmer

Ons bereikte het droevige bericht, dat Ger Timmer op 26 augustus overleden is. Nog geen veertien dagen ervoor hadden we hem bezocht.

Het was een prettige en gemoedelijke ontmoeting, waarbij hij de schijn wekte ons niet met zijn ziekte te willen belasten en hij gaf het gevoel samen verder te willen. Typisch Ger, het prettig voor anderen willen maken om de ander niet te belasten. Kort voor ons bezoek was bekend, dat hij niet meer beter kon worden. Achteraf bleek onze ontmoeting een definitief afscheid in te houden. Ongetwijfeld is zijn dood een groot verlies voor zijn vrouw Gonnie. Voor de organisatie van Huntenkunst was hij één van de belangrijke steunpunten geworden. Hij betekende veel voor ons en wij zullen hem daarom erg missen. Wij hebben hem als een beminnelijk persoon leren kennen op wie je kon bouwen. Er ontstond een fijne band in onze samenwerking. Zijn volle inzet was erop gericht om onze manifestatie samen verder uit te bouwen tot een kwalitatief hoogstaande kunstmanifestatie. Daarbij kan een zorgvuldig samengestelde website niet ontbreken.  Zijn taak was daaraan vorm en inhoud te geven. De verzorging van dit medium lag volledig in zijn handen. Deze taak nam hij uiterst serieus. Ger had een deskundige en omvangrijke inbreng. Hij zorgde geheel zelfstandig voor een goede en verantwoorde website. De site werd het visitekaartje voor onze organisatie, die op een waardige manier onze activiteit is gaan uitdragen en ze is als een uitstekend communicatie- en promotiemiddel gaan functioneren. De site is mede gezichtsbepalend en mocht in de visie van Ger zeker geen afbreuk doen aan de goede naam van onze manifestatie. Hij stelde daarom hoge eisen. De site kreeg dankzij hem een nieuw gezicht en dit werd gekoppeld aan een eigentijdse opzet: overzichtelijk, toegankelijk, artistiek verantwoord, informatief, actueel en daarnaast moest deze zorgen voor een goede pr ten gerieve van de deelnemende kunstenaars. Dankzij Ger zijn we gaan beschikken over een professioneel ogende site, waarover wij veel waardering oogsten. In alle bescheidenheid deed hij zijn werk. Zijn inzet getuigde van zijn grote betrokkenheid met onze organisatie. Als leek ontgaat ons, dat het goed onderhouden van een website vele uren kost. Al dit werk werd door hem als vrijwilliger verricht. Niets was voor hem te veel. Wij zijn hem daarvoor uiterst dankbaar. Zijn bekwaamheid, maar ook zijn vanzelfsprekend gevoel voor verantwoordelijkheid weten we te waarderen. Daarnaast was hij uiterst tactisch, een echte verbinder en hij was steeds goed benaderbaar. Hij voelde feilloos aan wat belangrijk voor onze activiteit was. Hij deelde de uitgangspunten voor onze organisatie. Wij raakten ervan overtuigt, dat zowel de genoemde positieve eigenschappen als zijn kwaliteiten hem uiterst geschikt zouden maken als bestuurslid voor onze stichting. Opvallend waren steeds de prettige ontmoetingen, die hij sfeervol wist te omlijsten. Ger zou een belangrijke verrijking voor het bestuur betekenen. Wij waren daarom blij, dat hij instemde met ons verzoek om tot ons bestuur toe te treden. Helaas kwam het niet zover. Wij zullen zonder hem verder moeten. Het voelt alsof we een kostbare vriend verloren hebben. Tegelijkertijd stemt het ons dankbaar voor alles wat hij voor onze organisatie betekend heeft. Wij wensen Gonnie heel veel kracht in deze ongetwijfeld moeilijke tijd.

Harrie Schenning

Voorzitter Huntenkunst