Nieuws

Een succesvol Huntenkunst 2022

EEN GESLAAGDE 28e HUNTENKUNST

De opening van Huntenkunst 2022

Op 20, 21 en 22 mei kon Huntenkunst eindelijk weer plaats vinden. Twee keer moest het evenement in verband met corona noodgedwongen afgelast worden. Voor de organisatie was de herstart een spannende aangelegenheid. Zij vroeg zich af hoe we uit de coronacrisis zouden komen. Hoe zou na de onderbreking kunstenaars en publiek reageren? Achteraf bleek dat de positieve tendens zich voort te zetten. Het aantal deelnemende kunstenaars was nog verder gestegen. Ook het bezoekersaantal was zeker niet minder dan de laatste editie voor de coronacrisis. Zo is er sprake van een succesvolle editie. De organisatie kreeg vele positieve reacties. Kortom als organisatie kunnen we tevreden zijn.  Er werd enthousiast gereageerd. De kunstenaars waren blij dat de manifestatie eindelijk weer door kon gaan. Het was een gewone zaak geworden, dat de meimaand Huntenkunst betekende. Op het evenement was er een scala aan diverse stijlen en technieken te zien.

Estland in het middelpunt

Het traditionele landenproject kon ook dit jaar succesvol afgesloten worden. Een project dat de moeite waard blijft om voort te zetten.  Dit jaar stonden negen  kunstenaars uit Estland in het middelpunt. Hun inzending werd ervaren als kwalitatief van hoog niveau. Het project werd mede tot stand door de Estse ambassade in Den Haag. De ambassadeur sprak zelf in verband met dat project tijdens de opening. Het optreden van de Estse dansers zorgden voor een specifieke culturele kleur.

De straat met de kunstenaars uit Estland

Internationaal karakter

Ook kende Huntenkunst zoals gebruikelijk diverse nationaliteiten onder de deelnemers. Daarnaast trok de 28ste editie vele buitenlandse bezoekers. Daarom kan Huntenkunst terecht een internationaal festival genoemd worden. Ook de nieuwe Finse ambassadrice bezocht met haar staf onze manifestatie.

Artez

Voor de tweede keer was een ruimte gereserveerd voor de afgestudeerde studenten van Artez. De animo daartoe viel tegen. Tenslotte namen vier kunstenaars deel. Dit kan te wijten zijn aan het gegeven, dat het project na drie jaar pas weer plaats kon vinden. Daarnaast is het ons bekend, dat velen van hen in het weekend moeten werken. Het gevaar hierdoor dreigt dat de aanwas van jonge kunstenaars door werkverplichting in de toekomst zal gaan stagneren. De drie deelnemende kunstenaars zorgden voor een spannende invulling. Ze zorgden voor een inkijk op de toekomst. Was een frisse, vernieuwende inbreng.

Huntenkunst 2023

In het algemeen kunnen we positief op de Huntenkunst terugkijken. Ondertussen gaat onze gedachte uit naar de volgende editie. Die staat gepland op 12, 13 en 14 mei 2023. Kunstenaars kunnen zich laten balloteren  tot 1 oktober.