Fehrmann, Angela

Angela Fehrmann, Duitslandtekenen, schilderenwww.angelafehrmann.nl

Ruckdeschel, Angelika

Angelika Ruckdeschel, Duitslandgemengde techniekn, grafiekwww.angelika-ruckdeschel.de

Harms, Anja

Anja Harms, Duitslandtekenen, beeldhouwen, grafiekwww.buchskulpturen.de

Maandag, Anna

Anna Maandag, Nederlandtekenen, schilderen, objecten, gemengde technieknwww.annamaandag.nl

Thoss, Anne

Anne Thoss, Duitslandobjecten, fotografie, gemengde technieken, keramiekwww.annethoss.de

Splinter, Annette

Annette Splinter, Nederlandtekenen, schilderenwww.splinterbeest.nl

Roskam, Aris

Aris Roskam, Nederlandschilderen, objectenwww.arisroskam.com

Josée Wuyts

Wuyts, Josée

Josée Wuyts, BelgiëSchilderen, grafiek, gemengde techniekwww.wuyts-degroot.nl