Geen Huntenkunst zonder vrijwilligers

Gerard Massop: vormgever Huntenkunst editie 2018

Ruim 50 vrijwilligers zetten zich in om deze internationale kunstmanifestatie tot een succes te maken. Zij bouwen de stands op, staan aan de kassa, verlenen hulp als EHBO-er, om maar een paar activiteiten te noemen. Hierdoor kunnen tijdens Huntenkunst de kunst en de kunstenaars schitteren, en bezoekers zich verwonderen en contact leggen met de makers.

Een van deze vrijwilligers is grafisch ontwerper Gerard Massop. Al zes jaar betrokken bij Huntenkunst. Voor het tweede jaar ontwerpt hij de verschillende uitingen rond Huntenkunst, zoals affiches, toegangskaarten en poster.

Massop heeft direct een eigen stempel gezet op het ontwerp. Hij heef gekozen voor eenduidig, sterk kleurgebruik en een strak, bijna gelinieerde voorstelling. "Zo’n poster langs de kant van de weg moet direct herkenbaar zijn. Je moet in een spit second zien waar het omgaat", aldus Massop.

"De letters H en K werden in vorige ontwerp al gebruikt, die ben ik behouden. Vorig jaar heb ik ze verwerkt in twee figuren en nu zijn het de zeilen van een schip." De vraag naar de link tussen Huntenkunst en het schip, wordt beantwoord met een wedervraag: "Die is er niet direct. Welke betekenis heeft het voor jou?" Huntenkunst blijft je verwonderen.