Openingsredes Huntenkunst 2012

Ambassadeur van Kroatië || Burgemeester van Doetinchem

Huntenkunst 2010
Red uitgesproken door de mbassadeur van Kroatië (7 mai 2010)

Geachte lezers,

Ik ben verheugd, dat dit jaar Kroatië als speciale gast voor Huntenkunst 2010 uitgenodigd is. De tentoonstelling draagt een aardig provocerende en uitdagende titel: "De Kroaten komen!" Acht jonge Kroatische kunstenaars worden geconfronteerd met deze uitdaging: Elvis Berton, Vitar Drinković, Romina Dušić, Margareta Lekić, Ljiljana Milhaljević, Martina Miholić, Duje Šuvar en Jasika Vuco Česnovar.

Voor Nederland was Kroatië altijd ver weg, zowel geografisch als historisch. Er was slechts een kleine directe verwantschap in de geschiedenis tussen Nederland en Kroatië, hoewel de bekendheid met de Nederlandse klassieke schilderkunst de Kroatische kunstgeschiedenis tot aan de dag van vandaag gevormd heeft.

De Kroatische kunstenaars, die hun werk tijdens Huntenkunst 2010 exposeren, volgen de grote ontwikkeling van de Kroatische kunst, die na de Tweede Wereldoorlog ingezet is. De progressieve lijn van naoorlogse Kroatische kunst is heden ten dage gebaseerd op het werk van enkele formele en ook wel van informele kunstgroepen en initiatieven, zoals Gorgona, Exat 51, New Tendencies, Groep van Zes Schrijvers (Grupe šestorice autora) en het door kunstenaars geleide platform Podrum, die abstractie, new media, procesgerichte kunst en conceptuele trends hebben gepromoot. In de zestiger en zeventiger jaren heeft Kroatië geparticipeerd in de hoogste avant-gardistische trends van de Europese kunst, door één van de goed bekeken kunstcentra te zijn.

Wij zijn trots dat de jonge kunstenaars deze traditie in het oosten van Nederland voortzetten, in een buurtgemeenschap welke een zeer bijzondere en eerbiedwaardige culturele missie vervult.

Josip Paro
(Ambassadeur van Kroatië)